Druki  po aktualizacji zgodne z aktualnym stanem prawnym, oferta do pobrania w zakładce oferty zamówienia.                                                                              

Wniosek mieszk A3 nowy wzór 2021 r.
Wniosek o przyzn.dodatku mieszkaniowego A3 str. 1/4 op 100 szt po zmianie ustawy
Decyzja o przyznaniu dodatku energetycznego A4 100 szt
Oświadczenie o stanie majątkowym A4 op.100szt
Kwestionariusz wywiadu środowiskowego. A4 100 szt
Miesięczny rejestr energetyczny A4 szt
Rejestr decyzji o przyznanych dodatkach mieszkaniowych A4 szt
Show More

Informujemy, iż nasza strona wykorzystuje technologię plików cookies, strona nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych (tzw. cookies "ciasteczka") do poprawnej optymalizacji, korzystania i otwierania stron internetowych.

© Copyright 2023  Strategic Consulting