Druki  po aktualizacji zgodne z aktualnym stanem prawnym, oferta do pobrania w zakładce oferty zamówienia.    

Wywiad część I 4 x A3 op.100 szt 89,50 zł z vat

Wywiad część II A3 100 szt 19,90 zł z vat

A4 szt 27,50 zł z vat

Wywiad część III A4 100 szt 10,50 zł z vat

Wywiad aktualizacja część IV A3 100 szt 19,90 zł z vat

A4 szt 28,90 zł z vat

Wywiad cz IV z podwójną oceną Wz-2

Wywiad część V A4 100 szt 11,00 zł z vat

Legitymacja pracownika socjalnego A6 szt

Wywiad część VII zdarzenia losowe A3 100 szt 19.90 zł z vat

Wywiad część VIII świadczenia rodzinne A3 100 szt 19,90 zł z vat

dla ops A4 szt 28,90 zł z vat

Wniosek o urlop

uniwersalny A6

Potwierdzenie odbioru KPAdministracyjne 2020 r. poz. 256 op100szt 145 zł z vat

Wywiad część IX świadczenia rodzinne A3 100 szt 19.90 zł z vat

Kpa5 + taśma

Oświadczenie dla OPS A4 op. 100szt 10,99 zł z vat

Oświadczenie o stanie majątkowym A4 op. 100 szt

A4 szt 28,90 zł z vat

Oświadczenie na wniosek strony A4 op.100 szt

Wniosek o wydanie zaświadczenia A4 uniwersalne 100 szt 10.90 zł z vat

A4 szt 28,90 zł z vat

Podanie o pomoc A4

Spis spraw A4 100 szt 10.50 brutto

Kontrakt socjalny częśc A + wkładka A3 100 szt/ 33.50 brutto

Kontrakt socjalny częśc B + wkładka A3

Niebieska karta A 2 x A3 100 szt 43.00 brutto

Skoroszyt z oczkami A4 op.100 szt 98 zł z vat

Niebieska karta B A3 100 szt

Zaświadczenie o wynagrodzeniu A5 100 szt 6.80 brutto

Wniosek o przyznanie stypendium szkolne A3 szt 0.22 gr brutto

Okładka do listy obecności szt 15,50 zł z vat

Karta świadczeń A5 karton 100 szt

Koperta z potwierdzeniem odbioru C6 papier offset

Informujemy, iż nasza strona wykorzystuje technologię plików cookies, strona nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych (tzw. cookies "ciasteczka") do poprawnej optymalizacji, korzystania i otwierania stron internetowych.

© Copyright 2023  Strategic Consulting