Druki  po aktualizacji zgodne z aktualnym stanem prawnym, oferta do pobrania w zakładce oferty zamówienia.    

Wywiad część I 4 x A3 op.100 szt 87,00 zł brutto

Wywiad część II A3 100 szt 18,90 zł brutto

A4 szt 27,50 zł

Wywiad część III A4 100 szt 10,00 zł brutto

Wywiad aktualizacja część IV A3 100 szt 18,90 zł brutto

A4 szt 28,90 zł

Wywiad cz IV z podwójną oceną Wz-2

Wywiad część V A4 100 szt 10,00 brutto

Legitymacja pracownika socjalnego A6 szt

Wywiad część VII zdarzenia losowe A3 100 szt 18.90 brutto

Wywiad część VIII świadczenia rodzinne A3 100 szt 21,00 brutto

dla ops A4 szt 28,90 zł

Wniosek o urlop uniwersalny A6

Potwierdzenie odbioru KPAdministracyjne 2020 r. poz. 256

Wywiad część IX świadczenia rodzinne A3 100 szt 21.00 brutto

Kpa5 + taśma

Oświadczenie dla OPS A4

Oświadczenie o stanie majątkowym A4 100 szt 10.60 brutto

A4 szt 28,90 zł

Oświadczenie na wniosek strony A4

Wniosek o wydanie zaświadczenia A4 uniwersalne 100 szt 10.90 brutto

A4 szt 28,90 zł

Podanie o pomoc A4

Spis spraw A4 100 szt 10.50 brutto

Kontrakt socjalny częśc A + wkładka A3 100 szt/ 33.50 brutto

Kontrakt socjalny częśc B + wkładka A3 33.50/100 szt brutto

Niebieska karta A 2 x A3 100 szt 43.00 brutto

Skoroszyt z oczkiem A4 szt 0,88 gr brutto

Niebieska karta B A3 100 szt 22.00 brutto

Zaświadczenie o wynagrodzeniu A5 100 szt 6.80 brutto

Wniosek o przyznanie stypendium szkolne A3 szt 0.22 gr brutto

A4 szt 13,50 zł

Karta świadczeń A5 karton 100 szt 15.00

Koperta z potwierdzeniem odbioru C6 szt 0.22 gr brutto

Bankowa asygnata wypłaty A6 blok kopiujący 3,20 brutto

Informujemy, iż nasza strona wykorzystuje technologię plików cookies, strona nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych (tzw. cookies "ciasteczka") do poprawnej optymalizacji, korzystania i otwierania stron internetowych.

© Copyright 2023  Strategic Consulting