Zamówienia można składać telefonicznie lub faksem po przez  wydruk, pobranie oferty

KANCELARIA  - SEKRETARIAT - KADRY  

Okładka listy obecności A4 szt 13,50 (z blaszkami)
Teczka do podpisu A4 szt
38 zł brutto
Teczka do podpisu A4 harmonijka szt 30zł brutto
Teczka akt osobow A4 ABCD 18,50 zł
Delegacja A5 szt 3,90 zł
Wniosek o urlop A6 uniwersalny 2,50 pl
Potw. odb. KPA5 z taśmą smp. A6 1000 szt 125 zł
Potw. odb.ord.podat.2019r. poz 900 /1000 szt /145 zł
Potw. KPAdm. poz. 256 z 2020 r., /1000 szt 145 brutto
Potwierdz. odb. KPA + Ordyn. 1000 szt / 145 zł
Koperta z ord. poz.900 A6
skp. 1000 szt 355 zł brutto
Koperta KPadm. z 2020 r., poz 256 skp. 1000 szt / 355 zł brutto
Show More

© Copyright 2023  Strategic Consulting