Świadczenia  rodzinne druki po zmianach, aktualizacji zgodne z obowiązującym stanem prawnym. 

                                                                    Oferta z zamówieniem do pobrania w zakładce oferty zamówienia.   

Wniosek_zasiłek_rodzinny.jpg
Osw._wn.strony_A4_KK
Wniosek o przyznanie KDR
Wniosek o żądanie wydania zaświadczenia do programu czyste powietrze A3+A4 (skład rodziny 1+9)
Oświadczenie o pozostawieniu dziecka w rodzinie zastępczej A4
Informacja o osobach ZKDR-04
Wniosek urodzenie dziecka dziecka SR-2
Oświadczenie. o dochodach swoich ZSR-05 A4
Oświadczenie składkach. zdrowotnych ZSR-06 A4
Oświadczenie o prawie do urlopu wychowawczego ZSR-08 A4
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem A4 ZSR-10
Oświadczenie potwierdzające zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania A4
Wniosek urodzenie dziecka SR-2 A3
Wniosek pielęgnacyjny SR-3 A3 100 szt
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego SR-4 2 x A3 100 szt
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyujnego SR-5 A3 100 szt
Wniosek zasiłek rodzicielski SR 7 2 x A3
100szt
Wniosek za życiem SR-8 A3 100 szt
Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego A3 szt
Oświadczenie o dochodach uzyskanych w kraju i poza granicami A4
skoroszyt świadczeń rodzinnych A4 szt
skoroszyt świadczeń wychowawczych A4 szt
Skoroszyt z oczkami bez naduku A4 szt
Potwierdzenie odbioru miękkie z taśmą A6 szt
Koperta z potwierdzeniem odbioru C6 szt
Koperta  C6 standard
cena 50,00pln, op.1000 szt
Koperta biała dl okno prawe A6 szt
Legitymacja asystenta
rodziny A6 składana do A7
Okładka do listy obecności A4 szt
Rejestr świadczeń rodzinnych A4 szt
Dziennik korespondencji przychodzącej od-od A4
Dziennik korespondencji wychodzącej A4
Rejestr dobry start 300+
Rejestr decyzji uniwersalny
Rejestr wniosków uniwersalny
Rejestr faktur
Wniosek o urlop uniwersalny A6
Rozwiń

Informujemy, iż nasza strona wykorzystuje technologię plików cookies, strona nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych (tzw. cookies "ciasteczka") do poprawnej optymalizacji, korzystania i otwierania stron internetowych.

© Copyright 2023  Strategic Consulting